campaign-logo

"เสนอคำถามประชามติ สู่รัฐธรรมนูญใหม่"

ต้องการ 50,000 ชื่อ

ภายใน 25 ส.ค.🔥

ลงชื่อแล้ว 205,700+

กกต. ไม่รับอีก 53,273 ที่ลงแบบออนไลน์ ไปลงใหม่ด่วน!

อัปเดตข้อมูล 27 ส.ค. 2566

ปิดรับลงชื่อแล้ว

ลงชื่อแบบกระดาษ icon-pen
ดูสถานที่ลงชื่อ
อาสาล่ารายชื่อ icon-table
ทำไมต้องลงชื่อ
facebook-logo x-logo line-logo

ทำไมต้องลงชื่อ

vote-box

วาระแรกหลังการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี คือการทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งคำถามประชามติ จะมีผลผูกพันในการกำหนดว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะออกมามีหน้าตาอย่างไร


เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเป็นของประชาชนโดยแท้จริง จะต้องมั่นใจได้ว่า "รัฐธรรมนูญ ต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับ และ สสร. ต้องเลือกตั้ง 100%"


ตามกลไก พ.ร.บ. ประชามติ 2564 เราต้องการอย่างน้อย 50,000 ชื่อ เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติทำประชามติโดยใช้ “คำถามที่ประชาชนกำหนดเอง” ทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จ


รายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่เราเสนอ

ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่ารัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ประเด็นสำคัญ

รัฐธรรมนูญ

เขียนใหม่ทั้งฉบับ

รัฐธรรมนูญ 2560 มีที่มาจากระบอบคสช. ซึ่งแต่งตั้งคนของตัวเองขึ้นมายกร่าง และมีหลายกลไกที่วางไว้เพื่อสืบทอดอำนาจให้กับคณะรัฐประหาร การยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 “ทั้งหมด” และเริ่มต้นกระบวนการจัดทำใหม่ “ทั้งฉบับ” เป็นเรื่องที่จำเป็น


หากการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เปิดช่องให้กำหนดเงื่อนไขบางอย่างได้ว่าให้เขียนใหม่เฉพาะบางเรื่อง และต้องคงไว้บางเรื่อง ไม่เท่ากับการ “เขียนรัฐธรรมนูญใหม่” โดยแท้จริง แต่กลายเป็นเปิดช่องคงไว้ซึ่งอำนาจบางประการที่มีที่มาไม่ชอบธรรมได้

สสร.

เลือกตั้ง 100%

ความฝันที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นกติกากลางใช้ร่วมกันซึ่งเป็นที่ยอมรับ สามารถวางรากฐานการเมืองให้กับประเทศไทย ต้องเริ่มจากกระบวนการที่ชอบธรรม ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจทุกส่วน


สสร. ผู้ที่จะมายกร่างจึงต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นตัวแทนและมีความรับผิดชอบผูกพันกับประชาชนผู้ออกเสียง หากมีคนที่มาจากกระบวนการอื่น หรือมีนักเทคนิค นักวิชาการ อาจเกิดการครอบงำผู้ยกร่าง หรือทำให้จำนวนเสียงตอนลงมติเปลี่ยนแปลงไปได้มาก

ทำไมต้องรีบให้ได้ครบ 50,000 ชื่อ

timeline

เนื่องจากแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการณ์ร่วมกันว่า จะจัดให้มีการทำประชามติเพื่อการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็วตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก


หากสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ก็คาดหมายว่าจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและเริ่มประชุมได้ราว 2 สัปดาห์หลังจากนั้นหรือประมาณวันที่ 5-10 กันยายน 2566 ถ้าหากเป็นไปตามกำหนดการนี้ ภายในวันที่ 5-10 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากการผสมหลายพรรคหลายขั้วการเมืองก็อาจ “เคาะ” ตัดสินใจเรื่องคำถามไปเลยและไม่ย้อนกลับมาพิจารณาอีก


เราจึงต้องรวบรวมรายชื่อและเสนอเรื่องนี้ให้ได้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก

ผู้จัดแคมเปญ

กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ

เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของเครือข่ายนักกิจกรรม และองค์กรเอ็นจีโอหลายแห่งที่กังวลต่อการจัดตั้งรัฐบาล และแนวทางการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เช่น

partners-logo-01 partners-logo-02 partners-logo-03 partners-logo-04 partners-logo-05 partners-logo-06 partners-logo-07 partners-logo-09 partners-logo-10 partners-logo-11 partners-logo-12 partners-logo-13 partners-logo-14 partners-logo-15 partners-logo-16 partners-logo-17 partners-logo-18 partners-logo-19 partners-logo-20 partners-logo-21 partners-logo-22 partners-logo-23 partners-logo-24 partners-logo-25 partners-logo-26 partners-logo-27 partners-logo-28 partners-logo-29 partners-logo-30 partners-logo-31